Budu maminka – Po termínu a stále 2v1 aneb když hrozí indukce porodu

Budu maminka – Po termínu a stále 2v1 aneb když hrozí indukce porodu

Nastávající rodička v termínu porodů často čelí otázkám „Tak co, už? Furt nic?“. Většinou je podobné nevhodné vyptávání pro ženu nepříjemné. Sama má plnou hlavu toho, kdy už konečně porodí a jak bude porod probíhat. Ke konci těhotenství již většinou chodí na kontroly do porodnice nebo ke své soukromé porodní asistentce. V  případě návštěv v  nemocnici se na kontrole v  termínu či po termínu začíná mluvit o tzv. indukci porodu. Indukce porodu, jinak také vyvolání porodu, má své přesné indikace a postupy. Postup se liší dle toho, kdy se porod vyvolává (před termínem, v termínu) a podle připravenosti děložního hrdla.

Ožehavá otázka je to, zda je termín porodu správě určený. V učebnicích se uvádí, že termín porodu se spočítá tak, že k  prvnímu dni poslední menstruace přičteme 40 týdnů. Toto je ale zavádějící, protože všechny ženy nemají stejně dlouhé cykly a v různých cyklech dochází také jinak k  ovulaci. Tedy je třeba brát takto vypočítaný termín s rezervou asi 10 dní. Správně by mělo být těhotenství označováno jako potermínové až po ukončení 42.tt. Praxe a doporučené postupy jsou však takové, že lékaři tlačí ženu do ukončení těhotenství od 41.tt do ukončení 42.tt.

Učebnicové důvody k vyvolání porodu: těhotenství nad 42.tt, rizikový zdravotní stav matky, podezření na poškození plodu, preeklampsie, gestační diabetes mellitus, ledvinové onemocnění u matky, smrt plodu v časnějším stádiu těhotenství, umělé ukončení těhotenství z genetických důvodů, předčasný odtok plodové vody, kdy se do 24h nerozvine děložní činnost.

Metody vyvolání porodu: Hamiltonův hmat, dirupce (protržení vaku blan), preindukce a indukce prostaglandiny, syntetický oxytocin. Dirupce vaku blan by se měla provádět pouze v termínu porodu a pokud je děložní hrdlo dostatečně prostupné a připravené. Pokud jsou kontrakce slabé, většinou následuje podání umělého oxytocinu. V ostatních případech by samotné indukci porodu měla předcházet preindukce. V rámci preindukce se zavádějí prostaglandiny do zadní klenby poševní. Cílem by mělo být to, že děložní hrdlo dozraje, je měkké a prostupné, ideálně i otevřené. Pak následuje v  rámci indukce zavedení prostaglandinů přímo do děložního hrdla. Dále se postupuje erupcí vaku blan a podáním oxytocinu do žíly. Vše probíhá za kontroly CTG, aby bylo jasné, jak miminko reaguje.

Ne vždy je vše dokonalé a i během indukce se vyskytují komplikace u ženy či dítěte nebo chyby ze strany personálu. Jednou z chyb je například přílišná aktivita porodníka. Velkou chybou je také špatné stanovení termínu porodu a vyvolávání porodu u ženy, která má nesprávně stanovený termín. Děložní hrdlo je pak naprosto nepřipravené, žena zbytečně vystresovaná a počet takových indukcí vede ke komplikacím a ukončení císařským řezem. Největší chybou bývá jednoznačně vyvolávání porodu u ženy, která má správě určený termín porodu, ale indukce je zahájena před nebo v 41.tt. Neetické je také zahajovat indukci v odpoledních hodinách u nevyspalé či unavené klientky. Indukce by neměla probíhat jako ambulantní výkon.

Samostatnou kapitolou v rámci vyvolání porodu je tzv. programovaný porod. Žena většinou bývá domluvená s konkrétním porodníkem, kterého si přeje mít u porodu. Jsou domluvení na určitý termín. Tento postup je lege artis, z medicínského hlediska však tento postup správný není.

Ze statistik vyplývá, že nejméně 10-12% vyvolávaných porodu končí císařským řezem (dle WHO celkové % císařských řezů nad 15% již nemá žádný efekt pro záchranu dětí). Preventivní vyvolávání porodu může vést k výhřezu pupečníku, neudýchatelné silné kontrakce vyžadující další medikaci, podání umělého oxytocinu, který může způsobit hypoxii plodu, silné kontrakce, které nemají vliv na děložní hrdlo a následný císařský řez.

Indukce porodu je zákrok jako každý jiný a nesmí být proveden bez řádného poučení a souhlasu ženy. Vždy je třeba se informovat a zjistit své možnosti, než se zákroku přistoupí.

Nejnovější články

Nastávající rodička v termínu porodů často čelí otázkám „Tak co, už? Furt nic?“. Většinou je podobné nevhodné vyptávání pro ženu nepříjemné. Sama má plnou hlavu toho, kdy už konečně porodí a jak bude porod probíhat.
Těhotenská cukrovka neboli Gestační diabetes mellitus, dále jen GDM, je stav, kdy žena, před těhotenstvím nediabetička, získala vlivem těhotenských hormonů odolnost vůči inzulinu.
Preeklampsie, dříve nazývaná pozdní gestóza je stav, který dokáže velmi nepříjemně zkomplikovat těhotenství. Může se nečekaně vyvinout u ženy zcela zdravé, nejčastěji po 6. měsíci těhotenství.