Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - nákupní a reklamační řádVážení, vítáme Vás v internetovém obchodě www.jozanek.cz. Než začnete nakupovat, seznamte se prosím s níže uvedenými obchodními podmínkami. Jako kupující totiž potvrzením objednávky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami nákupu. 

Tento internetový obchod provozuje: Jana Gebauerová Havelková, IČ: 76130037, DIČ: CZ8351152909, sídlem Osada Dukla 250, 415 01 Újezdeček.

Naše provozovna se nachází na adrese: Komenského 498/2, 417 31 Novosedlice. Na této adrese se nenachází prodejna. Zboží je zde možné po dohodě a platbě předem pouze osobně vyzvednout, ne vybírat či zkoušet.

 

1. Nákupní řád

Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle kategorií v horním menu nebo vyhledávání např. podle názvu výrobku v políčku s lupou (nad lištou s kategoriemi).
Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku a pro vložení do košíku. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek. U většiny zboží můžete vybírat z několika velikostí. Požadovanou velikost vyberete jejím označením a kliknutím na tlačítko KOUPIT. Pokud chcete objednat více kusů, změníte počet před stisknutím tlačítka KOUPIT.

Prohlížet zboží v košíku můžete kdykoliv kliknutím na ikonu košíku vpravo nahoře. Pokračovat v nákupu můžete jednoduše překliknutím do některé kategorie z levého menu. Pokud chcete dokončit objednávku, kliknete na tlačítko OBJEDNAT pod zobrazeným stavem Vašeho košíku. Zde vyplníte své kontaktní, fakturační a doručovací údaje a vyberete způsob platby a doručení. Následně Vám do e-mailu, který jste uvedli, přijde informace o přijetí objednávky s její rekapitulací.

Svou objednávku může kupující stornovat nejpozději do 15 minut od odeslání objednávky e-mailem na adresu jozanek@jozanek.cz   - v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující stornuje objednávku později, než v uvedené lhůtě 15 minut, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje- zboží může být totiž již odeslané.   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu. 

Pokud objednáte zboží na dobírku, objednávku nestornujete, ale zásilku si nepřevezmete, porušil/a jste tím povinnost kupujího dle  § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.. Nepřevzetí zásilky neznamená stornování uzavřené kupní smlouvy a tedy řádné odstoupení od ní. Podle zákona má náš obchod nárok na kompenzaci poštovného a balného, a proto je tato kompenzace právně vymahatelná. V takovém případě Vám bude e-mailem zaslána faktura s údaji pro úhradu poštovného a 7-denní splatností. Pokud tuto výzvu budete ignorovat a faktura nebude ve splatnosti uhrazena, bude se každým dnem navyšovat o penále z prodlení a časem předána agentuře specializující se na vymáhání pohledávek. V takovém případě bude bohužel pohledávka navýšena o náklady této agentury.

 

2. Platební podmínky

Veškeré ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou smluvní a konečné. Kupující má možnost zvolit z několika způsobů platby, v závislosti na zemi, do které zboží objednává.

Pokud kupující zvolí platbu předem na účet prodávajícího, provede platbu do 3 dnů od zaslání výzvy k platbě, tj. podkladů pro platbu včetně variabilního symbolu. Pokud prodávající nebude mít platbu do 5 dnů od zaslání výzvy připsanou na účtu, objednávku stornuje, nebude-li s kupujícím písemně, tj. emailem, dohodnuto jinak.

Údaje pro platbu budou uvedené, pouze pokud jste zvolili způsob platby předem na účet. V ostatních případech (platba dobírkou, online nebo platební kartou) nebudou údaje pro platbu součástí objednávky, protože platba se považuje za vyřízenou. Pokud jste se ve volbě platební metody spletli a chcete poslat peníze na účet běžným bankovním převodem, pošlete nám prosím e-mail na jozanek@jozanek.cz, změníme způsob platby Vaší objednávky a pošlemeVám zálohovou fakturu s údaji pro platbu.3. Dodací podmínky

V případě platby za zboží převodem na účet prodávajícího je zboží odesláno nejpozději 1 pracovní den po připsání platby na tento účet. V případě platby za zboží dobírkou je zboží odesláno nejpozději 1 pracovní den po přijetí objednávky. V případě osobního odběru je zboží připraveno k převzetí po výzvě kupujícího prodávajícím, to to však musí být uhrazeno předem na účet, nelze platit hotově. Zboží odesílá prodávající následovně:

     zboží skladem - nejpozději následující pracovní den po objednávce

     ostatní zboží - pokud zboží není skladem, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího s návrhem podobného zboží nebo se s kupujícím dohodne na prodloužení termínu

V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny dodání dodržet, bude neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

Objednávky vyřizuje prodávající kompletně, tj. všechno zboží se odesílá najednou až po naskladnění případně nedostupných položek. V případě individuální dohody s kupujícím lze postupovat i jinak.   Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně, a to v den převzetí zásilky informovat prodávajícího, aby tento mohl reklamovat poškození při přepravě u přepravce a tato reklamacae mu mohla být uznána.

Kupující je povinen pohledem zkontrolovat při převzetí zásilky její obal. Při viditelném poškození je nutné sepsat s dopravcem (u řidiče nebo na výdejním místě) zápis o škodě a zásilku nepřebírat! V případě, že si kupující převezme viditelně poškozenou zásilku, aniž by sepsal zápis o škodě a obsah zásilky si před jejím převzetím zkontroloval, nemůže již zpětně uplatnit škodu.

 

4. Reklamační řád

Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka ( tj. jedná se o vadu jako takovou, ne opotřebení běžným užíváním, na které se záruka nevztahuje!!! ), kupující uplatní nárok odesláním vadného zboží na adresu JOŽÁNEK - Jana Gebauerová Havelková, Komenského 498/2, 417 31 Novosedlice. V oznámení o závadách uvede kupující své jméno, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě a popis závady.

Pro úspěšné vyřízení reklamace kupující doloží doklad o koupi zboží.

V závislosti na druhu vad, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze ( pracími symboly ), zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. V případě rozporu s kupní smlouvou, tj. pokud zboží není v souladu s kupní smlouvou, řídí se prodávající ustanoveními dle § 616 občanského zákoníku.

Kupující je povinen pohledem zkontrolovat při převzetí zásilky její obal. Při viditelném poškození je nutné sepsat s dopravcem (u řidiče nebo na výdejním místě) zápis o škodě a zásilku nepřebírat! V případě, že si kupující převezme viditelně poškozenou zásilku, aniž by sepsal zápis o škodě a obsah zásilky si před jejím převzetím zkontroloval, nemůže již zpětně uplatnit škodu.

 

5. Vrácení zboží

Pokud kupující se zakoupeným zbožím z tohoto internetového obchodu není spokojen, je oprávněn toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení, zasláním na adresu JOŽÁNEK - Jana Gebauerová Havelková, Komenského 498/2, 417 31 Novosedlice, ČR. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nenošené a neprané ( !!! ). Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o koupi nebo alespoň uvedené číslo faktury a číslo účtu pro vrácení peněz. Po vrácení zboží bude kupujícímu zaslána platba převodem na účet kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vrácení zboží.

 

6. Ochrana osobních dat a informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.jozanek.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”).

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně jen pro účely plnění kupní smlouvy ( zpracování objednávky, fakturace ). Tyto údaje, potřebné k plnění našich zákonných povinností, především evidence pro účely daňové správy, ale i např. reklamace a pozáručnímu servisu, evidujeme po dobu max. 10 let. V této době máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a právo požadovat výmaz osobních údajů 

V žádném případě neposkytujeme Vaše osobní údaje třetí straně, vyjma Vámi vyplněné dodací adresy, e-mailu a tlf. čísla, které poskytujeme přepravní společnosti pro účely doručení zboží. Vaše osobní údaje ( ani e-mail ) nebudou využívány ani pro žádné marketingové akce z naší strany, jako jsou newslettery apod. Registrací na našem e-shopu nedáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Registrace slouží pouze pro možnost přihlášení se ke svému účtu v našem e-shopu a využívání jeho výhod ( přehled objednávek, faktur, oblíbeného zboží, předvyplněné údaje pro další objednávky atd. ). V žádném případě se nestane, že Vaše údaje použité při registraci budou použity k jiným účelům nebo poskytnuty třetí straně.

 

7.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

    Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu jozanek@jozanek.cz.
    Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
    Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
    U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
    Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
    Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
    Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
    V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
    Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

Vaše soukromí je pro nás nade vše
Náš e-shop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Rozumím a pokračovatPodrobné nastavení