Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - nákupní a reklamační řád


Vážení, vítáme Vás v internetovém obchodě www.jozanek.cz. Než začnete nakupovat, seznamte se prosím s níže uvedenými obchodními podmínkami. Jako kupující totiž potvrzením objednávky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami nákupu. 

Tento internetový obchod provozuje: Jana Gebauerová Havelková, IČ: 76130037, DIČ: CZ8351152909, sídlem Osada Dukla 250, 415 01 Újezdeček.

Naše provozovna se nachází na adrese: Komenského 498/2, 417 31 Novosedlice. Na této adrese se nenachází prodejna. Zboží je zde možné po dohodě a platbě předem pouze osobně vyzvednout, ne vybírat či zkoušet.

1. Nákupní řád
Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle kategorií v levém menu nebo vyhledávání např. podle názvu výrobku v boxu nad levým menu.
Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku a pro vložení do košíku. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek. U většiny zboží můžete vybírat z několika velikostí. Požadovanou velikost upravíte kliknutím na šipku v rozbalovacím menu velikost a potrvzením konkrétní velikosti. Potom už stačí jen upravit požadovaný počet kusů ( chcete-li víc než jeden ) a kliknutím na tlačítko KOUPIT. Prohlížet zboží v košíku můžete kdykoliv kliknutím na ikonu košíku vpravo nahoře. Pokračovat v nákupu můžete jednoduše přecvaknutím do některé kategorie z levého menu. Pokud chcete dokončit objednávku, kliknete na tlačítko OBJEDNAT pod zobrazeným stavem Vašeho košíku. Zde vyplníte své kontaktní, fakturační a doručovací údaje a vyberete způsob platby a doručení. Následně Vám do e-mailu, který jste uvedli, přijde informace o přijetí objednávky s její rekapitulací. V tomto e-mailu budou i údaje pro platbu. Pokud jste zvolili způsob platby dobírkou, potom se Vás tyto údaje netýkají.

Svou objednávku může kupující stornovat nejpozději do 15 minut od odeslání objednávky e-mailem na adresu jozanek@jozanek.cz  - v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující stornuje objednávku později, než v uvedené lhůtě 15 minut, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje- zboží může být totiž již odeslané.  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu. 

2. Platební podmínky
Veškeré ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou smluvní a konečné. Platební podmínky jsou uvedeny v závěru těchto obchodních podmínek. Pokud kupující zvolí platbu předem na účet prodávajícího, provede platbu do 3 dnů od zaslání výzvy k platbě, tj. podkladů pro platbu včetně variabilního symbolu. Pokud prodávající nebude mít platbu do 5 dnů od zaslání výzvy připsanou na účtu, objednávku stornuje, nebude-li s kupujícím písemně, tj. emailem, dohodnuto jinak.


3. Dodací podmínkyV případě platby za zboží převodem na účet prodávajícího je zboží odesláno po připsání platby na tento účet. V případě platby za zboží dobírkou je zboží odesláno ihned. V případě osobního odběru je zboží připraveno k převzetí po výzvě kupujícího prodávajícím.Zboží odesílá prodávající následovně:

    zboží skladem - nejpozději následující pracovní den po objednávce
    ostatní zboží - pokud zboží není skladem, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího s návrhem podobného zboží nebo se s kupujícím dohodne na prodloužení termínu

V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny dodání dodržet, bude neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

Objednávky vyřizuje prodávající kompletně, v případě individuální dohody s kupujícím lze postupovat i jinak.  Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně, a to v den převzetí zásilky informovat prodávajícího, aby tento mohl reklamovat poškození při přepravě u přepravce a tato reklamacae mu mohla být uznána.

4. Reklamační řád
Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka ( tj. jedná se o vadu jako takovou, ne opotřebení běžným užíváním, na které se záruka nevztahuje!!! ), kupující uplatní nárok odesláním vadného zboží na adresu JOŽÁNEK - Jana Gebauerová Havelková, Komenského 498/2, 417 31 Novosedlice. V oznámení o závadách uvede kupující své jméno, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě a popis závady.

Pro úspěšné vyřízení reklamace kupující doloží doklad o koupi zboží.

V závislosti na druhu vad, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze ( pracími symboly ), zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. V případě rozporu s kupní smlouvou, tj. pokud zboží není v souladu s kupní smlouvou, řídí se prodávající ustanoveními dle § 616 občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních dat  Jana Havelková jako provozovatel internetového obchodu www.jozanek.cz  tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravce zboží. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

5. Vrácení zboží
Pokud kupující se zakoupeným zbožím z tohoto internetového obchodu není spokojen, je oprávněn toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení, zasláním na adresu JOŽÁNEK - Jana Gebauerová Havelková, Komenského 498/2, 417 31 Novosedlice. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nenošené a neprané ( !!! ). Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o koupi nebo alespoň uvedené číslo faktury a číslo účtu pro vrácení peněz. Po vrácení zboží bude kupujícímu zaslána platba převodem na účet kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vrácení zboží.

6.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Doplněk ve smyslu novely Zákona, který doporučujeme implementovat přímo do Obchodních podmínek eshopů:

§

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

    Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu jozanek@jozanek.cz.
    Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
    Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
    U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
    Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
    Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
    Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
    V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
    Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Nejnovější články

Kojení je přirozené pro ženu i dítě. A přesto je v dnešní době často nesnadné a je provázeno různými problémy. V takovém případě může pomoci laktační poradkyně. A jaké jsou vlastně výhody kojení? Proč stojí za to usilovat, aby bylo úspěšné a dlouhodobé?
V minulém článku jsem slíbila, že se budeme zabývat mýty a pověrami o kojení. Slýcháme je často z úst maminek, tchýní, babiček, tetiček, známých i neznámých a dokonce i zdravotníků. Často se jedná o naprosto nevyžádané rady.
Tento článek je pokračováním o pověrách a mýtech o kojení. S těmi nejčastějšími jsme se již seznámili. Ale tyto níže uvedené bych také ráda nenechala bez povšimnutí.